Fairfield Ludlowe’s Katie Tournas (David G. Whitham)